• Med stenullsisolering

Energieffektivisering

Med stigande energipriser blir det allt viktigare att spara energi, dels för den egna ekonomin och dels för vår miljö. Byggnader har en otrolig energibesparingspotential. Välisolerade fastigheter kan förbruka så lite som 20% av den energi som går åt till att värma upp en byggnad.

Många fastighetsägare förändrar sin uppvärmning, byter tak och fönster för att spara energi men glömmer bort isoleringen. Rätt isolering är en smart investering för framtiden.