• Varma & kalla rör, komfortkyla m.m.

Rörisolering

Rörisolering är en integrerad del av en fastighets VVS-system. Med rätt isolerade rörledningar kan du sänka energiförbrukningen och därmed driftskostnaderna. Rörisolering hjälper också vattnet att hålla rätt temperatur.

Varma rör

Enligt BBR (Boverkets byggregler) ska varmvatten som du tar från kranen hålla mellan 50℃ och 60℃. För att uppnå detta behöver rören isoleras för att begränsa värmeförluster och transportera värmen med rätt temperatur till rätt ställe. Genom att minska värmeförluster minskar du även energiförbrukningen och därmed blir driftkostnaden lägre.

Värmesystem

I värmesystem med rör till radiatorer erbjuder vi rörisolering dels för att minska värmeförluster men även för att begränsa temperaturfallet och förhindra att yttertemperaturen blir för hög.

Kalla rör

Kalla rör behöver isoleras för att förhindra att värme tränger in från omgivningen. Detta är extra viktigt ur hälsosynpunkt eftersom kallvattnet kan drabbas av bakterietillväxt t.ex. legionella om det blir för varmt.

Komfortkyla

Kalla ledningar och rör för komfortkyla behöver isoleras för att förhindra att det bildas kondens på rören i utrymmen som de passerar där temperaturen är högre. Isoleringen sparar också energi då det kostar tre gånger mer att producera kyla än värme och är viktigt att inte varm luft kan tränga in i de kalla rören.

Dagvatten & avloppsrör

Rör som transporterar dagvatten genom en fastighet behöver isoleras mot kondens, brand och ljud. När det gäller avloppsrör behöver de framförallt brand- och ljudisoleras men kan i vissa fall också behöva kondensisoleras.