• Isolering av ventilationssystem

Ventilationsisolering

Brandisolering

Alla ventilationskanaler behöver brandisoleras för att förhindra brandspridning enligt Boverkets Byggregler BBR. Vid brandisolering används stenull, ett material som tål höga temperaturer och på så vis förhindrar att branden sprids.

VIISOL använder endast brandklassat högklassat material med hög brandsäkerhet och utförlig dokumentation.

Vi använder produkter som är typgodkända och klassificerade i Euroklass A1 eller Euroklass A2-s1,d0 (obrännbara). Brandskivor och nätmattor kan användas på ventilationskanaler av alla typer av byggnader och kan uppnå brandklasser upp till EI 120. Vårt brandskydd är underhållsfritt och håller hela byggnadens livslängd.

Vi utför ventilationsisolering av alla typer av kanaler i alla miljöer.

Värmeisolering

Ventilationskanaler behöver värmeisoleras för att reglera och begränsa energiförluster. Ett korrekt isolerat ventilationssystem minskar värmeförluster och sparar både pengar och miljö. Genom att isolera varmluftskanaler förhindrar man att värme flödar ut från kanalen liksom isolering av kalla rör förhindrar att värme tränger in i rören.

Vi utför värmeisolering med såväl alunätmattor, comfortnätmattor och lamellmattor.

Kondensisolering

Ventilationssystem behöver kondensisoleras för att förhindra att kondens bildas i eller på kalla kanaler eller rör. VIISOL använder flera olika metoder såsom lamellmattor, cellgummi och rörskålar.

Ytbeklädnad

VIISOL utför alla typer av ytbeklädnad av ventilationssystem som alutec, plastplåt och alulätt på såväl kanaler som rör. Vi arbetar även i tunnplåt som vi kan täcka både rektangulära och runda kanaler med.

Ljudisolering

Vi utför ljudisolering av ventilationskanaler. Typgodkända produkter som vi använder har en öppen fiberstruktur och optimal densitet som gör dem idealiska för att ljudisolera ventilationssystem. Tack vare en effektiv ljudabsorption och isolering blir byggnaden trevligare att vistas i.

De produkter vi främst arbetar med vid isolering av ventilationskanaler är:

Alunätmattor

Alunätmattor är stenullsmattor som på en sida är försedd med armerade aluminiumfolie och ett varmförzinkat trådnät som används vid brandisolering och värmeisolering.

Comfortnätmattor

Comfortnätmattor är på en sida försedda med ett tunt ytskikt av nonwoven och ett varmförzinkat trådnät som används vid brandisolering och värmeisolering.

Alulamellmattor

Denna produkt består av mattor i glasull eller stenull med tvärställda fibrer i lameller som är fästade på glastrådsarmerad aluminiumfolie som används vid värmeisolering, kondensisolering m.m.