Hållbarhet

Hållbarhet för oss handlar om miljöarbete både gällande vår natur och den arbetsmiljö våra anställda vistas i.

Ett kontinuerligt miljöarbete

Hållbarhet genom verksamheten och ett konstant miljötänk är väsentligt för ett modernt företag. För oss kommer det naturligt i och med att våra uppdrag går ut på att energieffektivisera vår närmiljö. Vi deltar i projekt som är miljöcertifierade och utvecklande för en grönare miljö nu och i framtiden. 


Hållbarhet i arbetsmiljön

Det är viktigt för oss att våra medarbetare har tillgång till den senaste tekniken i form av utrustning, material och hjälpmedel.      
Vår personal utgör kärnan i vår verksamhet, att tillgodose och säkerställa en bra arbetsmiljö med rätt förutsättningar borgar för väl genomförda arbeten och nöjda kunder.

Det är de små detaljerna som bildar den ultimata helheten.

Dokument