Om VIISOL

Viisol är ett familjeföretag som med sina över 40 år i isoleringsbranschen bedriver en trygg och transparent verksamhet med stor skicklighet.

Ett familjeföretag att lita på

Sedan starten i slutet av 70-talet har Viisol drivits av samma familj, hos oss finns över 40 års erfarenhet och yrkesskicklighet samlat.
Vi vet vad vi håller på med.

Vi lägger stor vikt vid att vår personal får rätt typ av utbildning och de bästa förutsättningarna för att utföra ett korrekt arbete. För att säkerställa detta genomgår alla anställda kontinuerliga uppdateringar och interna vidareutbildningar så att alla innehar rätt certifikat och nödvändig kunskap för respektive projekt.
 
Vår värdegrund
Vi vill att våra medarbetare alltid ska känna sig trygga på arbetet. Vi värnar om att ha en gemenskap där alla har en plats och blir sedda. Som anställd hos Viisol ska du trivas på ett sätt som lyfter din vardag och gör dig stolt över att vara en i Viisolteamet.
 
Enligt samma princip möter vi våra kunder. Som kund ska du känna att det finns en trygg relation mellan oss och dig. Det är viktiga arbeten vi utför där genomförandet måste vara av högsta kvalitet samtidigt som vi arbetar för en grönare miljö, god arbetsmiljö och att ha kundens bästa i focus. Genom rak kommunikation och transparens vill vi att du ska vara nöjd genom hela processen.