Gärdsåsskolan


Gärdsåsskolan hus G är en nybyggnation på ca 6000 kvm. Där finnas plats för skola årsk. 7-9, kulturskola och fritidsgård.


Gärdsåsskolan ingår i Göteborgs kommuns bevarandeprogram som kulturhistorisk värdefull, både interiört och exteriört. I entrepre-
naden ingick rivning av två hus, nyproduktion av skolbyggnad med ingående anläggningsarbeten, invändiga arbeten i befintglig skola, om- och tillbyggnad samt iordningställande av tillfälligt serveringskök och matsal. En stor utmaning under byggtiden var att skolan skulle vara tillgänglig och säker för 400 elever och deras lärare.
Viisol monterade all ventilationsisolering i projektet.


Projektinformation
Beställare: Ventilationsteknik i Kungsbacka AB
År: 2019-2021
Ort: Göteborg