Göteborgs Stadsteater

  • Lilla Scen har byggts om, permanentats med ny foajé och bar.

  • Gammalt förråd har blivit restaurang.

  • Ett nytt våningsplan har tillkommit.

  • En ny bar bakom stora scens salong.

  • Hela huset har fått ny ventilation.

  • Fasaden har snyggats till.

Teaterhuset har renoverats, byggts om och anpassats till tidens krav, med varsam hand och antikvariskt överinseende har teater-
huset nu både moderniserats och där det varit möjligt återställts till sitt ursprungliga utseende.
Viisol har monterat ventilationsisoleringen.

Projektinformation
Beställare: Gunnar Karlsen AB
År: 2020-2021
Ort: Göteborg