Källa: T+E Arkitekter

Kv. Uddjaur

Nybyggnad av studentlägenheter och en förskola.
Ett stort fokus var av vikt att det hamnade på brandsäkerhet då det handlar om barn samt studenter. Vi gjorde både brandtätning samt monterade isolering mot brand vilket även kortade ledtiderna.

Projektinformation

Beställare: Effort och Björk Ventilation
År: 2018-2019
Ort: Göteborg