Källa: CityCon

Mölndalsgalleria

Modernt köpcentrum som är Mölndals första med hållbarhet som en röd tråd.
Projektet är ett miljöcertifierat BREEAMSE, nivå Very Good-bygge, det vill säga världens äldsta internationella miljöcertifiering. Det ställer tuffa krav på bland annat bättre miljö samt god hållbarhet. Gallerian har en energinivå på 89 kWh/m2 och år. Vilket är hälften av den gnomsnittliga eneegiförbrukningen mot andra köpcentrum.

Projektinformation

Beställare: Ventab
År: 2017-2018
Ort: Möldal