Källa: Skanska

Regionens hus i Göteborg

Vi utför brandtätning samt ventilationsisolering.
I Regionens hus har västra götalandsregionen samlat sina verksamheter som omfattar cirka 1300 medarbetare. Bygget är miljöcertifierat enligt miljöbyggnad guld, vilket innebär låg energiförbrukning samt en sund innemiljö. 

Projektinformation

Beställare: Ventab
År: 2018-2019
Ort: Göteborg