Stomisolering

Vid stora bränder kan stål- och betongkonstruktioner ge med sig av hettan och böja sig. Vi säkrar din byggnad och ser till att brandspridningen blir minimal. 

Isolering och brandskydd för din byggnad

Att hålla nere spridningen vid en brand är viktigt oavsett vad för typ av material det rör sig om. Vi brandskyddar och isolerar stål- och betongkonstruktioner, balkar och takstolar så att brandens spridning begränsas.

Undvik värre olyckor

Otillräcklig eller felaktig stomisolering och brandtätning kan leda till att byggnadsmeterial ger vika eller att giftiga gaser tränger igenom. Vilket kan få förödande konsekvenser.
​​​​​​​